خودروی مورد نظر را انتخاب کنید

سوالی دارید؟

91008004 - 021

سوالات متداول

چه مواردی در کارشناسی خودروی بررسی می شود؟

کارشناسی خودرو شامل چکاپ کامل وضعیت بدنه مانند تعویض
شدگی، رنگ شدگی و صدمات وارده به قطعاتی چون ستون ها، شاسی ها،
گلگیر ها، سپرها و ... است، همچنین وضعیت فنی خودرو نیز مورد بررسی
قرار میگیرد تا صحت عملکرد قطعات حیاتی چون موتور، گیربکس،
سنسورها و ... تایید شود.تست رانندگی نیز کمک میکند تا وضعیت دیگر
قطعات مانند کمک فنرها، صفحات، پلوس، ترمز و همچنین جلوبندی خودرو
مورد آزمایش قرار بگیرد. به درخواست مشتری امکان تخمین قیمت
خودرو نیز وجود دارد.

چه مواردی در کارشناسی خودروی الوچک بررسی می شود؟

کارشناسی خودرو الوچک شامل چکاپ کامل وضعیت بدنه مانند تعویض
شدگی، رنگ شدگی و صدمات وارده به قطعاتی چون ستون ها، شاسی ها،
گلگیر ها، سپرها و ... است، همچنین وضعیت فنی خودرو نیز مورد بررسی
قرار میگیرد تا صحت عملکرد قطعات حیاتی چون موتور، گیربکس،
سنسورها و ... تایید شود.تست رانندگی نیز کمک میکند تا وضعیت دیگر
قطعات مانند کمک فنرها، صفحات، پلوس، ترمز و همچنین جلوبندی خودرو
مورد آزمایش قرار بگیرد. به درخواست مشتری امکان تخمین قیمت
خودرو نیز وجود دارد.