قیمت روز خودرو صفر و کارکرده

خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنید
§
با پولم چه خودرویی می توانم بخرم؟
مبلغ از میلیون تومان تا میلیون تومان
رنگ شدگی
تعویض شدگی
گلگیر جلو شاگرد
گلگیر جلو راننده
گلگیر عقب شاگرد
گلگیر عقب راننده
در جلو شاگرد
در جلو راننده
در عقب شاگرد
در عقب راننده
صندوق عقب
سقف
کاپوت
  • قیمت فوق بر اساس قیمت معاملات در کارشناسی های انجام شده و آخرین اطلاعات و داده های بازار خودرو در تهران محاسبه شده است و در شهرهای مختلف ممکن است تا 3 درصد تغییر داشته باشد.
  • این قیمت برای خودروی سند آزاد بوده و خودرو در رهن ارزان تر می باشد.
  • هر چند تلاش شده این قیمت با دقت بالا محاسبه گردد ولی باز ممکن است با مقداری خطا همراه باشد. از این رو قیمت فوق نمی تواند مبنای مناسبی برای انجام معامله در نظر گرفته شود.
کارشناسی کامل خودرو در 6 مرحله اطلاعات بیشتر
فروش خودروهای کارشناسی شده مشاهده خودروها
قیمت ام جیلیست قیمت کامل
2015
345,000,000تومان
2014
325,000,000تومان
2014
370,000,000تومان
2013
350,000,000تومان
2013
480,000,000تومان
2012
445,000,000تومان
2011
410,000,000تومان
2010
380,000,000تومان
2016
690,000,000تومان
2015
560,000,000تومان
2014
530,000,000تومان
2013
500,000,000تومان
2012
475,000,000تومان
2017
970,000,000تومان
2016
860,000,000تومان
2015
820,000,000تومان
2017
635,000,000تومان
2016
605,000,000تومان
1398
545,000,000تومان
1397
520,000,000تومان
قیمت ایران خودرولیست قیمت کامل
1402
435,000,000تومان
1401
465,000,000تومان
1400
371,000,000تومان
1398
341,000,000تومان
1397
336,000,000تومان
1396
321,000,000تومان
1402
244,000,000تومان
1401
244,000,000تومان
1400
277,000,000تومان
1399
253,000,000تومان
1398
240,000,000تومان
1397
228,000,000تومان
1396
214,000,000تومان
1395
201,000,000تومان
1394
190,000,000تومان
1393
178,000,000تومان
1391
148,000,000تومان
1390
141,000,000تومان
1389
132,000,000تومان
1388
124,000,000تومان
1401
232,000,000تومان
1400
234,000,000تومان
1399
225,000,000تومان
1398
235,000,000تومان
1397
200,000,000تومان
1396
190,000,000تومان
1395
181,000,000تومان
1394
168,000,000تومان
1393
158,000,000تومان
1392
144,000,000تومان
1391
134,000,000تومان
1390
127,000,000تومان
1389
116,000,000تومان
1388
110,000,000تومان
1387
104,000,000تومان
1386
98,000,000تومان
1385
93,000,000تومان
1384
88,000,000تومان
1382
78,000,000تومان
1402
320,000,000تومان
1401
320,000,000تومان
1400
329,000,000تومان
1399
313,000,000تومان
1398
298,000,000تومان
1397
288,000,000تومان
1396
273,000,000تومان
1395
258,000,000تومان
1394
248,000,000تومان
1393
238,000,000تومان
1402
237,000,000تومان
1401
237,000,000تومان
1400
295,000,000تومان
1399
245,000,000تومان
1399
180,000,000تومان
1398
166,000,000تومان
1397
156,000,000تومان
1396
147,000,000تومان
1395
138,000,000تومان
1394
128,000,000تومان
1399
230,000,000تومان
1398
223,000,000تومان
1397
212,000,000تومان
1396
205,000,000تومان
1395
196,000,000تومان
1394
184,000,000تومان
1393
169,000,000تومان
1392
161,000,000تومان
1391
155,000,000تومان
1385
54,000,000تومان
1389
74,000,000تومان
1388
72,000,000تومان
1387
70,000,000تومان
1386
67,000,000تومان
1385
64,000,000تومان
1379
33,000,000تومان
1377
29,000,000تومان
1370
18,000,000تومان
1393
112,000,000تومان
1389
87,000,000تومان
1388
82,000,000تومان
1387
78,000,000تومان
1386
75,000,000تومان
1385
72,000,000تومان
1381
56,000,000تومان
1380
54,000,000تومان
1396
172,000,000تومان
1395
163,000,000تومان
1394
152,000,000تومان
1393
142,000,000تومان
1392
130,000,000تومان
1391
120,000,000تومان
1390
113,000,000تومان
1389
103,000,000تومان
1388
101,000,000تومان
1387
97,000,000تومان
1386
90,000,000تومان
1385
88,000,000تومان
1384
83,000,000تومان
1383
79,000,000تومان
1382
74,000,000تومان
1381
70,000,000تومان
قیمت برلیانسلیست قیمت کامل
1399
515,000,000تومان
1397
395,000,000تومان
1396
372,000,000تومان
1399
295,000,000تومان
1398
270,000,000تومان
1397
250,000,000تومان
1396
235,000,000تومان
1395
225,000,000تومان
1399
305,000,000تومان
1398
280,000,000تومان
1397
256,000,000تومان
1396
294,000,000تومان
1395
280,000,000تومان
1394
270,000,000تومان
1399
400,000,000تومان
1397
400,000,000تومان
1396
343,000,000تومان
1395
320,000,000تومان
1394
305,000,000تومان
1399
470,000,000تومان
1397
411,000,000تومان
1396
350,000,000تومان
1395
335,000,000تومان
1394
320,000,000تومان
قیمت بسترنلیست قیمت کامل
1399
530,000,000تومان
1398
490,000,000تومان
1397
460,000,000تومان
1396
435,000,000تومان
1393
345,000,000تومان
1396
464,000,000تومان
1395
443,000,000تومان
1394
418,000,000تومان
1393
402,000,000تومان
قیمت بی ام ولیست قیمت کامل
2009
1,090,000,000تومان
2017
3,550,000,000تومان
2016
3,050,000,000تومان
2015
2,850,000,000تومان
2011
1,600,000,000تومان
2010
1,250,000,000تومان
2009
1,250,000,000تومان
2008
1,200,000,000تومان
2017
2,500,000,000تومان
2016
2,150,000,000تومان
2014
1,250,000,000تومان
2013
1,050,000,000تومان
2005
605,000,000تومان
قیمت پژولیست قیمت کامل
1400
336,000,000تومان
1398
309,000,000تومان
1397
295,000,000تومان
1396
280,000,000تومان
1395
270,000,000تومان
1391
205,000,000تومان
1390
195,000,000تومان
1389
186,000,000تومان
1399
224,000,000تومان
1398
215,000,000تومان
1397
202,000,000تومان
1396
192,000,000تومان
1395
181,000,000تومان
1394
170,000,000تومان
1393
160,000,000تومان
1392
150,000,000تومان
1391
140,000,000تومان
1390
130,000,000تومان
1389
121,000,000تومان
1388
113,000,000تومان
1387
108,000,000تومان
1386
102,000,000تومان
1385
95,000,000تومان
1384
91,000,000تومان
1383
86,000,000تومان
1382
82,000,000تومان
1381
78,000,000تومان
1380
74,000,000تومان
1400
308,000,000تومان
1393
184,000,000تومان
1392
175,000,000تومان
1391
166,000,000تومان
1390
158,000,000تومان
1389
150,000,000تومان
1388
143,000,000تومان
1387
136,000,000تومان
1386
129,000,000تومان
1385
123,000,000تومان
1384
117,000,000تومان
1383
111,000,000تومان
1382
105,000,000تومان
1381
100,000,000تومان
1380
95,000,000تومان
2009
405,000,000تومان
1399
1,020,000,000تومان
1398
920,000,000تومان
1397
845,000,000تومان
1396
800,000,000تومان
1400
308,000,000تومان
1399
290,000,000تومان
1398
264,000,000تومان
1397
255,000,000تومان
1396
242,000,000تومان
1395
230,000,000تومان
1394
218,000,000تومان
1393
207,000,000تومان
1392
197,000,000تومان
1391
168,000,000تومان
1390
175,000,000تومان
1389
167,000,000تومان
1388
160,000,000تومان
1387
157,000,000تومان
1386
144,000,000تومان
1385
143,000,000تومان
2016
610,000,000تومان
2017
1,380,000,000تومان
2016
1,200,000,000تومان
1400
478,000,000تومان
1399
448,000,000تومان
1398
415,000,000تومان
1397
380,000,000تومان
1400
250,000,000تومان
1399
240,000,000تومان
1398
224,000,000تومان
1397
218,000,000تومان
1396
210,000,000تومان
1395
200,000,000تومان
1394
190,000,000تومان
1393
181,000,000تومان
1392
170,000,000تومان
1391
163,000,000تومان
1390
155,000,000تومان
1389
149,000,000تومان
1388
142,000,000تومان
1387
135,000,000تومان
1386
130,000,000تومان
1385
124,000,000تومان
1384
118,000,000تومان
1383
112,000,000تومان
1382
102,000,000تومان
1381
93,000,000تومان
1380
87,000,000تومان
1399
260,000,000تومان
1397
240,000,000تومان
1396
228,000,000تومان
1395
217,000,000تومان
1394
206,000,000تومان
1393
196,000,000تومان
1392
182,000,000تومان
1391
171,000,000تومان
1390
157,000,000تومان
1389
146,000,000تومان
1388
139,000,000تومان
قیمت پورشهلیست قیمت کامل
قیمت تویوتالیست قیمت کامل
2018
2,500,000,000تومان
2017
2,200,000,000تومان
2016
2,100,000,000تومان
2015
1,750,000,000تومان
2014
1,600,000,000تومان
2013
1,460,000,000تومان
2010
8,000,000,000تومان
2013
1,620,000,000تومان
2011
1,270,000,000تومان
2010
1,170,000,000تومان
2009
1,070,000,000تومان
2008
950,000,000تومان
2016
1,730,000,000تومان
2015
1,610,000,000تومان
2014
1,400,000,000تومان
2013
1,140,000,000تومان
2012
1,280,000,000تومان
2011
910,000,000تومان
2010
940,000,000تومان
2009
850,000,000تومان
2008
710,000,000تومان
2007
560,000,000تومان
2006
690,000,000تومان
2005
630,000,000تومان
2013
5,450,000,000تومان
2012
4,900,000,000تومان
2008
4,350,000,000تومان
2007
2,450,000,000تومان
2006
2,650,000,000تومان
2016
1,320,000,000تومان
2015
1,130,000,000تومان
2014
1,040,000,000تومان
2012
780,000,000تومان
2010
750,000,000تومان
2008
620,000,000تومان
2007
485,000,000تومان
2006
430,000,000تومان
2005
410,000,000تومان
2016
825,000,000تومان
2015
795,000,000تومان
2014
745,000,000تومان
2011
540,000,000تومان
2010
510,000,000تومان
2008
440,000,000تومان
2018
1,720,000,000تومان
2017
1,650,000,000تومان
2018
1,200,000,000تومان
2017
970,000,000تومان
2016
910,000,000تومان
2013
3,830,000,000تومان
2012
3,380,000,000تومان
2011
3,080,000,000تومان
2014
1,160,000,000تومان
2013
1,110,000,000تومان
2016
805,000,000تومان
2015
765,000,000تومان
2014
715,000,000تومان
2013
675,000,000تومان
2010
480,000,000تومان
2008
420,000,000تومان
2013
2,620,000,000تومان
2012
2,420,000,000تومان
2007
770,000,000تومان
قیمت جکلیست قیمت کامل
1396
390,000,000تومان
1395
305,000,000تومان
1394
290,000,000تومان
1393
280,000,000تومان
1394
191,000,000تومان
1393
184,000,000تومان
1392
176,000,000تومان
1391
170,000,000تومان
1400
555,000,000تومان
1399
535,000,000تومان
1398
510,000,000تومان
1397
470,000,000تومان
1396
450,000,000تومان
1393
177,000,000تومان
1392
170,000,000تومان
1402
359,000,000تومان
1400
374,000,000تومان
1399
392,000,000تومان
1398
374,000,000تومان
1397
359,000,000تومان
1400
770,000,000تومان
1399
740,000,000تومان
1398
700,000,000تومان
1397
660,000,000تومان
1396
550,000,000تومان
1395
520,000,000تومان
1394
485,000,000تومان
قیمت دی اسلیست قیمت کامل
2017
1,310,000,000تومان
2015
1,070,000,000تومان
2018
1,500,000,000تومان
2017
1,290,000,000تومان
2016
1,180,000,000تومان
قیمت رنولیست قیمت کامل
1395
279,000,000تومان
1394
259,000,000تومان
1393
244,000,000تومان
1392
232,000,000تومان
1391
201,000,000تومان
1390
185,000,000تومان
1389
166,000,000تومان
1388
154,000,000تومان
1387
143,000,000تومان
1386
136,000,000تومان
1393
495,000,000تومان
1392
395,000,000تومان
1391
340,000,000تومان
1390
310,000,000تومان
1389
295,000,000تومان
1388
280,000,000تومان
1387
270,000,000تومان
1398
373,000,000تومان
1397
346,000,000تومان
1396
313,000,000تومان
1395
291,000,000تومان
1394
272,000,000تومان
1393
254,000,000تومان
1392
236,000,000تومان
2016
750,000,000تومان
2015
740,000,000تومان
2014
620,000,000تومان
2015
1,100,000,000تومان
1385
42,000,000تومان
1383
36,000,000تومان
1381
32,000,000تومان
2018
1,570,000,000تومان
2017
1,300,000,000تومان
1397
375,000,000تومان
1396
345,000,000تومان
1395
320,000,000تومان
2017
720,000,000تومان
2016
670,000,000تومان
2015
640,000,000تومان
2014
610,000,000تومان
1398
390,000,000تومان
1397
375,000,000تومان
1396
360,000,000تومان
1395
350,000,000تومان
1394
360,000,000تومان
2016
810,000,000تومان
2015
940,000,000تومان
2014
890,000,000تومان
2017
475,000,000تومان
2016
480,000,000تومان
2017
630,000,000تومان
2016
780,000,000تومان
2015
710,000,000تومان
2014
665,000,000تومان
2012
590,000,000تومان
2017
785,000,000تومان
2016
715,000,000تومان
2015
670,000,000تومان
2019
2,090,000,000تومان
2018
1,880,000,000تومان
2017
1,590,000,000تومان
2015
840,000,000تومان
2014
790,000,000تومان
2012
940,000,000تومان
قیمت زدایکس آتولیست قیمت کامل
1395
505,000,000تومان
قیمت سانگ یانگلیست قیمت کامل
2015
775,000,000تومان
2014
725,000,000تومان
2011
640,000,000تومان
2011
780,000,000تومان
2018
880,000,000تومان
2017
810,000,000تومان
2016
790,000,000تومان
1388
500,000,000تومان
1386
540,000,000تومان
1385
440,000,000تومان
1387
610,000,000تومان
1386
570,000,000تومان
1385
430,000,000تومان
1384
390,000,000تومان
1383
370,000,000تومان
1382
350,000,000تومان
2018
2,250,000,000تومان
قیمت سایپالیست قیمت کامل
1399
665,000,000تومان
1398
610,000,000تومان
1397
550,000,000تومان
1396
500,000,000تومان
1395
460,000,000تومان
1402
176,000,000تومان
1401
179,000,000تومان
1400
184,000,000تومان
1399
178,000,000تومان
1399
150,000,000تومان
1398
141,000,000تومان
1397
134,000,000تومان
1396
126,000,000تومان
1395
120,000,000تومان
1394
116,000,000تومان
1393
112,000,000تومان
1392
105,000,000تومان
1391
94,000,000تومان
1390
91,000,000تومان
1399
165,000,000تومان
1398
157,000,000تومان
1397
149,000,000تومان
1396
142,000,000تومان
1395
133,000,000تومان
1394
127,000,000تومان
1393
123,000,000تومان
1392
118,000,000تومان
1391
113,000,000تومان
1390
106,000,000تومان
1389
104,000,000تومان
1401
155,000,000تومان
1400
168,000,000تومان
1399
161,000,000تومان
1398
154,000,000تومان
1397
150,000,000تومان
1396
144,000,000تومان
1395
137,000,000تومان
1394
129,000,000تومان
1393
122,000,000تومان
1392
115,000,000تومان
1391
110,000,000تومان
1390
105,000,000تومان
1401
166,000,000تومان
1400
172,000,000تومان
1399
166,000,000تومان
1398
162,000,000تومان
1397
156,000,000تومان
1396
148,000,000تومان
1395
135,000,000تومان
1394
129,000,000تومان
1393
124,000,000تومان
1401
151,000,000تومان
1400
152,000,000تومان
1399
147,000,000تومان
1398
142,000,000تومان
1397
135,000,000تومان
1396
130,000,000تومان
1395
125,000,000تومان
1394
120,000,000تومان
1393
115,000,000تومان
1399
372,000,000تومان
1398
350,000,000تومان
1397
325,000,000تومان
1396
300,000,000تومان
1395
275,000,000تومان
1394
260,000,000تومان
1400
182,000,000تومان
1399
174,000,000تومان
1398
167,000,000تومان
1397
162,000,000تومان
1396
156,000,000تومان
1395
146,000,000تومان
1399
256,000,000تومان
1398
250,000,000تومان
1391
193,000,000تومان
1390
185,000,000تومان
1388
170,000,000تومان
1387
161,000,000تومان
1386
155,000,000تومان
1385
151,000,000تومان
1402
182,000,000تومان
1401
182,000,000تومان
1400
330,000,000تومان
1398
144,000,000تومان
1397
136,000,000تومان
1396
130,000,000تومان
1395
125,000,000تومان
1394
120,000,000تومان
1393
115,000,000تومان
1392
91,000,000تومان
1391
97,000,000تومان
1390
93,000,000تومان
1389
87,000,000تومان
1388
84,000,000تومان
1387
82,000,000تومان
1386
80,000,000تومان
1393
106,000,000تومان
1391
100,000,000تومان
1390
97,000,000تومان
1389
83,000,000تومان
1388
80,000,000تومان
1387
77,000,000تومان
1386
74,000,000تومان
1385
71,000,000تومان
1384
68,000,000تومان
1382
64,000,000تومان
1389
81,000,000تومان
1388
79,000,000تومان
1387
75,000,000تومان
1386
72,000,000تومان
1385
69,000,000تومان
1382
62,000,000تومان
1380
57,000,000تومان
1390
167,000,000تومان
1389
162,000,000تومان
1388
155,000,000تومان
1387
150,000,000تومان
1386
144,000,000تومان
1385
137,000,000تومان
1384
132,000,000تومان
قیمت سوزوکیلیست قیمت کامل
2012
730,000,000تومان
قیمت سیتروئنلیست قیمت کامل
2011
630,000,000تومان
2010
590,000,000تومان
2009
560,000,000تومان
1398
890,000,000تومان
1397
860,000,000تومان
1389
256,000,000تومان
1388
236,000,000تومان
1387
221,000,000تومان
1386
186,000,000تومان
1385
174,000,000تومان
1384
161,000,000تومان
1383
150,000,000تومان
1382
143,000,000تومان
1381
136,000,000تومان
1380
140,000,000تومان
قیمت کیالیست قیمت کامل
2009
790,000,000تومان
2008
750,000,000تومان
2015
1,220,000,000تومان
2014
1,110,000,000تومان
2013
1,060,000,000تومان
2012
990,000,000تومان
2011
960,000,000تومان
2010
660,000,000تومان
2009
620,000,000تومان
2008
580,000,000تومان
2018
1,280,000,000تومان
2017
1,120,000,000تومان
2016
1,030,000,000تومان
2015
880,000,000تومان
2014
840,000,000تومان
2013
740,000,000تومان
2012
530,000,000تومان
2011
550,000,000تومان
2010
525,000,000تومان
2009
375,000,000تومان
2008
355,000,000تومان
2012
1,210,000,000تومان
2011
1,110,000,000تومان
2012
590,000,000تومان
2008
485,000,000تومان
2011
1,420,000,000تومان
2010
1,180,000,000تومان
2017
580,000,000تومان
2016
535,000,000تومان
2015
475,000,000تومان
2014
435,000,000تومان
2016
1,780,000,000تومان
2015
1,620,000,000تومان
2013
1,440,000,000تومان
2012
1,330,000,000تومان
2011
1,220,000,000تومان
2010
1,160,000,000تومان
2009
770,000,000تومان
2008
730,000,000تومان
2015
940,000,000تومان
2012
690,000,000تومان
2011
660,000,000تومان
2010
630,000,000تومان
قیمت لکسوسلیست قیمت کامل
2017
3,010,000,000تومان
2016
2,610,000,000تومان
2015
2,210,000,000تومان
2013
3,220,000,000تومان
2012
2,220,000,000تومان
2011
2,020,000,000تومان
2008
1,370,000,000تومان
2013
8,310,000,000تومان
2008
2,660,000,000تومان
2012
1,810,000,000تومان
2011
1,660,000,000تومان
2010
1,460,000,000تومان
2012
1,510,000,000تومان
2011
1,390,000,000تومان
2010
1,260,000,000تومان
2009
1,260,000,000تومان
2015
2,110,000,000تومان
2014
2,010,000,000تومان
2015
2,460,000,000تومان
2014
2,210,000,000تومان
2015
2,110,000,000تومان
2014
1,760,000,000تومان
2013
2,310,000,000تومان
2012
1,630,000,000تومان
2011
1,510,000,000تومان
2010
1,380,000,000تومان
2009
1,260,000,000تومان
2008
1,160,000,000تومان
2016
1,480,000,000تومان
قیمت لیفانلیست قیمت کامل
1395
223,000,000تومان
1394
214,000,000تومان
1393
187,000,000تومان
1392
178,000,000تومان
1391
168,000,000تومان
1390
158,000,000تومان
1397
294,000,000تومان
1396
245,000,000تومان
1395
233,000,000تومان
1394
219,000,000تومان
1398
415,000,000تومان
1397
385,000,000تومان
1396
360,000,000تومان
1395
290,000,000تومان
1394
280,000,000تومان
1393
270,000,000تومان
1389
113,000,000تومان
1392
138,000,000تومان
1397
580,000,000تومان
1396
530,000,000تومان
1395
504,000,000تومان
قیمت مدیران خودرولیست قیمت کامل
1400
425,000,000تومان
1399
450,000,000تومان
1398
385,000,000تومان
1397
355,000,000تومان
1396
330,000,000تومان
1400
820,000,000تومان
1399
780,000,000تومان
1398
740,000,000تومان
1400
570,000,000تومان
1399
535,000,000تومان
1398
505,000,000تومان
1397
475,000,000تومان
1396
440,000,000تومان
1395
420,000,000تومان
1400
735,000,000تومان
1399
700,000,000تومان
1398
660,000,000تومان
1397
600,000,000تومان
1396
540,000,000تومان
1395
490,000,000تومان
1400
940,000,000تومان
1399
890,000,000تومان
1398
850,000,000تومان
1397
770,000,000تومان
1392
280,000,000تومان
1391
270,000,000تومان
1390
260,000,000تومان
1396
260,000,000تومان
1395
248,000,000تومان
1394
265,000,000تومان
1395
220,000,000تومان
1394
210,000,000تومان
1393
195,000,000تومان
1392
185,000,000تومان
1391
175,000,000تومان
1390
160,000,000تومان
قیمت مرسدس بنزلیست قیمت کامل
1389
1,100,000,000تومان
1388
1,110,000,000تومان
2012
2,800,000,000تومان
2012
2,600,000,000تومان
2009
3,100,000,000تومان
2009
1,500,000,000تومان
2006
2,200,000,000تومان
2005
2,200,000,000تومان
2007
681,000,000تومان
2006
621,000,000تومان
قیمت مزدالیست قیمت کامل
1389
390,000,000تومان
1388
370,000,000تومان
1387
360,000,000تومان
1386
330,000,000تومان
1392
460,000,000تومان
1391
440,000,000تومان
1390
420,000,000تومان
1398
1,010,000,000تومان
1397
910,000,000تومان
1396
840,000,000تومان
1395
810,000,000تومان
1394
780,000,000تومان
1393
750,000,000تومان
1392
720,000,000تومان
1391
600,000,000تومان
1390
590,000,000تومان
1389
580,000,000تومان
1386
207,000,000تومان
1385
202,000,000تومان
1384
198,000,000تومان
1383
193,000,000تومان
1382
188,000,000تومان
1381
184,000,000تومان
1380
180,000,000تومان
1396
280,000,000تومان
1394
258,000,000تومان
1390
220,000,000تومان
1389
210,000,000تومان
1396
267,000,000تومان
1395
257,000,000تومان
1394
247,000,000تومان
1393
236,000,000تومان
1392
226,000,000تومان
1391
219,000,000تومان
1389
199,000,000تومان
1384
142,000,000تومان
1383
131,000,000تومان
1380
110,000,000تومان
قیمت میتسوبیشیلیست قیمت کامل
2018
1,340,000,000تومان
2017
1,240,000,000تومان
2016
1,120,000,000تومان
2015
1,070,000,000تومان
2014
1,000,000,000تومان
2013
950,000,000تومان
2018
560,000,000تومان
2017
510,000,000تومان
2016
435,000,000تومان
2015
410,000,000تومان
2014
385,000,000تومان
2018
1,615,000,000تومان
2017
1,525,000,000تومان
2016
1,400,000,000تومان
2015
1,250,000,000تومان
2018
600,000,000تومان
قیمت نیسانلیست قیمت کامل
2012
940,000,000تومان
2011
910,000,000تومان
2010
890,000,000تومان
2009
850,000,000تومان
1391
940,000,000تومان
1390
890,000,000تومان
2012
1,260,000,000تومان
2011
1,040,000,000تومان
2010
970,000,000تومان
2009
900,000,000تومان
2008
670,000,000تومان
2011
670,000,000تومان
2009
610,000,000تومان
2018
2,020,000,000تومان
2017
1,570,000,000تومان
2016
1,470,000,000تومان
2018
1,030,000,000تومان
2017
970,000,000تومان
2016
910,000,000تومان
1391
780,000,000تومان
1390
680,000,000تومان
1389
700,000,000تومان
1388
610,000,000تومان
1387
570,000,000تومان
1386
540,000,000تومان
1385
510,000,000تومان
1384
500,000,000تومان
1383
470,000,000تومان
1382
450,000,000تومان
1381
430,000,000تومان
1384
415,000,000تومان
1383
400,000,000تومان
1389
672,000,000تومان
1388
647,000,000تومان
1387
612,000,000تومان
1386
587,000,000تومان
1385
567,000,000تومان
1384
547,000,000تومان
1383
532,000,000تومان
1382
522,000,000تومان
1392
690,000,000تومان
1390
650,000,000تومان
1389
620,000,000تومان
1388
570,000,000تومان
1387
520,000,000تومان
1386
500,000,000تومان
1385
460,000,000تومان
1384
430,000,000تومان
1383
410,000,000تومان
1382
380,000,000تومان
1381
380,000,000تومان
1380
365,000,000تومان
1381
260,000,000تومان
1379
240,000,000تومان
1378
230,000,000تومان
1377
220,000,000تومان
1376
210,000,000تومان
1375
200,000,000تومان
1374
190,000,000تومان
1372
170,000,000تومان
1371
160,000,000تومان
1370
150,000,000تومان
1379
250,000,000تومان
1377
233,000,000تومان
1376
223,000,000تومان
1375
214,000,000تومان
1374
204,000,000تومان
1372
187,000,000تومان
1371
168,000,000تومان
قیمت هیوندایلیست قیمت کامل
2015
550,000,000تومان
2014
485,000,000تومان
2013
435,000,000تومان
2012
405,000,000تومان
2012
530,000,000تومان
2011
495,000,000تومان
2010
475,000,000تومان
2009
445,000,000تومان
2018
2,035,000,000تومان
2011
970,000,000تومان
2010
790,000,000تومان
2009
720,000,000تومان
2008
640,000,000تومان
2007
590,000,000تومان
2013
1,745,000,000تومان
2012
1,455,000,000تومان
2011
1,205,000,000تومان
2010
1,155,000,000تومان
2009
1,035,000,000تومان
2009
450,000,000تومان
2008
420,000,000تومان
2007
380,000,000تومان
2016
840,000,000تومان
2015
730,000,000تومان
2014
680,000,000تومان
2013
1,575,000,000تومان
2012
1,375,000,000تومان
2011
1,225,000,000تومان
2010
1,175,000,000تومان
2012
2,210,000,000تومان
2011
2,060,000,000تومان
1396
510,000,000تومان
1397
715,000,000تومان
2015
885,000,000تومان
2015
865,000,000تومان
1389
295,000,000تومان
1388
205,000,000تومان
1387
270,000,000تومان
1386
185,000,000تومان
1385
175,000,000تومان
1384
165,000,000تومان
1383
160,000,000تومان
1390
325,000,000تومان
1389
315,000,000تومان
1388
300,000,000تومان
1387
290,000,000تومان
1386
275,000,000تومان
1385
365,000,000تومان
1397
725,000,000تومان
1396
665,000,000تومان